Naam bedrijf: NedTrain Haarlem;
700 FTE.
Projectenbedrijf: Modernisering en revisie van treinen voor NS.
Projecten van >200 miljoen per treinserie.
Website: www.nedtrain.nl


Opdracht: Projectmanager implementatie Business Intelligence
Apr 2012- Dec 2012


Situatie:

 • Afdelingsmanagers krijgen één keer per maand informatie over kosten en urenbestedingen;
 • Projectmanagers krijgen een keer per week informatie over urenbestedingen;
 • Afdelingscontrollers zijn te veel tijd kwijt met rapportages maken over kosten;
 • Projectcontrollers zijn veel tijd kwijt met rapportages maken.

Taken/verantwoordelijkheden:

 • Inventariseren informatiebehoeften per manager;
 • KPI’s afspreken;
 • Projectvoorgang bewaken en deliverables (WBS) managen;
 • Zorgen voor oplevering rapportages aan managers.

Actie:

 • Besprekingen/vergadering belegd met directie, afdelingsmanagers en projectmanagers;
 • Informatiebehoeftes en KPI’s gedefinieerd en vastgelegd;
 • Knelpunten binnen organisatie en IT-systemen besproken en opgelost met IT-mensen;
 • Met projectteam resultaten geboekt en enthousiasme gecreëerd;

Belangrijkste resultaten:

 • Managers (en directie) krijgen nu per dag de gewenste informatie over urenbestedingen en per week inzicht in de gemaakte kosten;
 • Projectcontrollers zijn ontzorgt qua rapportagevoorziening en kunnen hun tijd besteden aan risicomanagement en projectbeheersing;

Pilot NedTrain in Haarlem is geslaagd, wordt nu verder binnen de gehele organisatie van NedTrain uitgerold door het eigen personeel.


Opdracht: Senior Projectcontroller nieuwe Intercity 
Jan 2012- Jul 2012 


Situatie:

 • Urenbesteding ver boven ingeschat budget;
 • Prognoses werden keer op keer bijgesteld;
 • Geen adequate capaciteitsplanning.

Taken/verantwoordelijkheden:

 • Opzetten proces van verandering inzake urenbewaking;
 • Rapportages verbeteren;
 • Verantwoordelijkheden bespreken en vastleggen;

Actie:

 • Besprekingen per week vastgesteld met projectmanagers en afdelingsmanagers (individueel);
 • Budget uitgepelt naar station, coupétype en activiteit;
 • Werkelijke uren op detailniveau geprojecteerd naast budgeturen;
 • Knelpunten inzichtelijk gemaakt en een nieuw begrip geïntroduceerd: “de blauwe lijn”;

Belangrijkste resultaten:

 • Er is nu een nieuwe werkwijze (proces) om uren en activiteiten te managen;
 • Er zijn doorsneden in uren te maken op coupétype, afdeling en verantwoordelijke;
 • Urenoverschrijding is fors terug gedrongen.
 
Opdracht: Manager Verbetering Financiële Projectbeheersing
Mei 2011- Apr 2012
 

Situatie:

 • Projecten werden op veel verschillende manieren gerapporteerd;
 • Werkwijze projectbeheersing was niet uniform;
 • Boekingsgang projecten: veel handmatige boekingen.

Taken/verantwoordelijkheden:

 • Managen deliverables projectteam;
 • Financiële Projectbeheersing vergroten;
 • Boekingsgangen versimpelen;

Actie:

 • Deliverables besproken met projectteam;
 • Boekingsgangen in kaart brengen;
 • Rapportage varianten in beeld gebracht en voor en nadelen;

Belangrijkste resultaten:

 • Er is nu een één rapportage format, door directie geaccordeerd;
 • Boekingsgangen zijn versimpeld;
 • Financiële projectbeheersing is fors toegenomen.
   
Opdracht: Senior ProjectController 
Dec 2010- Okt 2011


Situatie:

 • Senior ProjectController ging vrij plotseling weg, weinig tijd voor overdracht;
 • Snel overnemen lopende projecten;
 • Forecast at Completion was niet goed/volledig onderbouwd.

Taken/verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de projectbeheersing van 4 grote projecten;
 • Zorg dragen voor rapportages, risicomanagement en adhoc werkzaamheden;

Actie:

 • Snel contact zoeken met projectteamleden;
 • Rapportages snel eigen maken;
 • Risico’s per project onderkennen en managen;

Belangrijkste resultaten:

 • Door de forecast at completion snel te onderbouwen voorkwamen we forse overschrijdingen op de uren. Dit leverde uit eindelijk per treinstel ruim 70.000 euro aan besparingen op;
 • Jaarrapportages werden tijdig gerealiseerd en maandeinde-proces verder verbeterd.