Visie & Werkwijze

Ik richt me op het verbeteren en optimaliseren van financiële processen. Om dit te bereiken zal, alvorens tot een opdracht te komen, een goede match moeten plaatsvinden tussen wat u en uw bedrijf/organisatie van mij verwacht en wat ik u te bieden heb. In een persoonlijk gesprek zal gekeken worden of de mijn competenties overeenkomen met de verwachtingen die u van een interimmanager heeft.

Nadat de probleemstelling helder beschreven is en de opdracht duidelijk is, zal het tijdpad vastgesteld worden en de ‘opdracht tot overeenkomst’ worden opgesteld.

Gedurende de opdracht zal de voortgang regelmatig met de opdrachtgever worden besproken en geëvalueerd