Naam bedrijf: Kerry BioScience; 500 FTE (in NL).
Internationaal beursgenoteerd productiebedrijf.
Producent van voedingsmiddelen voor de verwerkende industrie. B2B.
Website: www.kerry.com


Opdracht: Projectmanager SAP Nov 2008 – Feb 2009  

Situatie:
 • Er waren door de fabrieken nieuwe kostprijzen berekend per artikel;
 • Op het hoofdkantoor wilde men iemand hebben die zorgde als projectleider voor de Cost Price upload in SAP;

Taken/verantwoordelijkheden:
 • Verantwoordelijk voor nieuwe ‘costprice-upload’ in SAP;
 • Verantwoordelijk voor het nieuwe grootboekrekeningschema;
 • Contactpersoon met Atos Origin inzake SAP;
 • Interface “SAP” aanpassen aan nieuwe opzet direct costing;
 • Zorgdragen voor de datamigratie;
 • Vertalen oude managementrapportage naar nieuwe Business Intelligence rapportage;
 • Projectteam 10 personen (Hoofdkantoor + 2 fabrieken.

Actie:
 • Eerste week projectdeliverables opgezet en besproken met projectteamleden.
 • Grootboekrekeningschema aangepast, eerst in testomgeving;
 • Testen upload nieuwe kostprijzen in testomgeving SAP;
 • Na geslaagde test migratie in live-omgeving doorgevoerd;
 • Nieuwe rapportages getest en overgedragen aan controllers.

Belangrijkste resultaten:
 • De organisatie rapporteerde conform de eisen van het hoofdkantoor;
 • Full absorption Costing had plaats gemaak voor Direct Costing;
 • Zowel de fabriek in Zwijndrecht als Utrecht konden op de nieuwe manier rapporteren;
 • IT manager volledig op de hoogte van het waarom van de veranderingen in SAP.

Opdracht: Businesscontroller / Plantcontroller
Jul 2008 – Nov 2008


Situatie:
 • De concerndirectie wilde overstappen van full absorption costing naar direct costing;

Taken/verantwoordelijkheden:
 • Maak een nieuwe calculatie van alle artikelen van Kerry Utrecht;
 • Implementeer de nieuwe budgetrichtlijnen van het hoofdkantoor;
 • Zorg dat de deadline gehaald wordt;

Actie:
 • Spreadsheet en calculatiemodel opzetten.
 • Alle artikelen downloaden uit SAP in excel;
 • Projectteam samengesteld om kostprijseffecten en afspraken door te spreken;
 • Analyses uitgevoerd om de effecten van de nieuwe kostprijzen te bespreken met financieel directeur.

Belangrijkste resultaten:
 • Kerry Utrecht had tijdig de kostprijzen volgens de nieuwe methode gereed;
 • Effecten waren doorgerekend;
 • MT van Kerry Utrecht was volledig op de hoogte van de nieuwe regels en de impact op hun maandrapportages;

Opdracht: Businesscontroller / Plantcontroller
Sep 2007 – Jul 2008


Situatie:
 • Zittende businesscontroller / plantcontroller vertrekt;

Taken/verantwoordelijkheden:
 • Zorg voor continuïteit en zorg voor een verbeterslag ten aanzien van de informatiebehoefte van 4 financiële directeuren;

Actie:
 • Kennis overgenomen van vertrekkende controller, met name SAP.
 • Contact opgenomen met de 4 financiële directeuren;
 • Plan van aanpak voorgesteld aan opdrachtgever;
 • Informatievoorziening op gewenst niveau gebracht.

Belangrijkste resultaten:
 • Verbeterslag managementrapportages;
 • Tollingcontracten en SLA opgesteld voor Kerry Utrecht;
 • Voorraadrapportage gecreëerd per profitcenter;
 • Opvolger ingewerkt.