Naam bedrijf:Gemeente Utrecht;
>5000 FTE.
Dienst Stadswerken. Dienst: >1000FTE,
verantwoordelijk voor Projecten in de stad, groenvoorziening, vuilnisophaaldienst, Technische dienst etc.
Website: www.utrecht.nl


Opdracht: Hoofd Bedrijfsvoering / Dienstcontroller
Nov 2009- Nov 2010


Situatie:
 • Hoofd Bedrijfsvoering / Dienstcontroller had andere baan gevonden en was inmiddels vertrokken;
 • Er was géén Afdeling Bedrijfsvoering, wel 7 losse stafafdelingen onder de Algemeen directeur;
 • Er was géén eenduidige rapportage binnen de dienst.

Er moesten reorganisaties plaats vinden binnen de afzonderlijke stafafdelingen.

Taken/verantwoordelijkheden:
 • Voer de reorganisaties door zoals opgedragen door de directie;
 • Creëer een nieuwe afdeling Bedrijfsvoering, creëer een managementteam van deze afdeling en geef hier leiding aan;
 • Ontwikkel een nieuwe uniforme managementrapportage die snel inzicht geeft in de gehele dienst Stadswerken;
 • Laat een frisse ‘bedrijfsleven’ wind waaien binnen de gemeente- cultuur.

Actie:
 • Snel contact gemaakt met afdelingshoofden van de stafafdelingen:
  Planning en Control;
  ICT en Business Intelligence; Juridische afdeling;
  Facilitaire zaken;
  Technische dienst;
  Directiezaken en Secretariaat.
 • Reorganisaties besproken met afdelingshoofden en doorgevoerd;
 • Afdeling Bedrijfsvoering neergezet, MT geformeerd en voorzitterschap van het MT ingevuld;
 • Rapportages aangepast volgens de theorie van de informatiepiramide;
 • Frisse manier van denken binnen en buiten de dienst geïntroduceerd.

Belangrijkste resultaten:
 • Stafafdelingen waren opgegaan in een nieuwe afdeling Bedrijfsvoering;
 • Noodzakelijke reorganisaties waren doorgevoerd;
 • Het managementteam bedrijfsvoering functioneerde naar behoren;
 • Rapportages werden conform eisen en wensen opgeleverd;
 • De frisse wind binnen Stadswerken leidde tot enthousiasme binnen andere diensten van de Gemeente Utrecht.

Opdracht: Gastdocent Gemeentefinanciën 
Nov 2010 

Opdracht:
Eenmalig gastcollege ten aanzien van de financiën van de gemeente Utrecht en de individuele rol van de budgethouder in deze.